Naročilnica


Prosimo, da si pred oddajo naročila preberete Splošne pogoje poslovanja.

Naročnik


Ime in priimek

Podjetje

Naslov

Pošta in kraj

Telefon

E-pošta

Dosegljivost (čas)

*opomba: dostava se vrši samo v dopoldanskem času.


 

kontaktna oseba je naročnik

Kontaktna oseba

(izpolnite le v primeru, če je kontaktna oseba nekdo drug kot naročnik)

Ime in priimek

Telefon

E-pošta

Dosegljivost (čas)

 

 

naslov za dostavo je enak naročnikovemu naslovu

Naslov za dostavo

(izpolnite le v primeru, če je naslov za dostavo drugačen kot naročnikov naslov)

Točen naslov dostave

Pošta in kraj dostave

 
 

Opombe

 
 

Vsebina košarice 
  x <
form target="paypal" actio
<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart">
<input type="hidden" name="business" value="info@destaic.co.uk">
<input type="hidden" name="lc" value="GB">
<input type="hidden" name="item_name" value="sink">
<input type="hidden" name="amount" value="100.00">
<input type="hidden" name="currency_code" value="GBP">
<input type="hidden" name="button_subtype" value="products">
<input type="hidden" name="no_note" value="0">
<input type="hidden" name="shipping" value="0.00">
<input type="hidden" name="add" value="1">
<input type="hidden" name="bn" value="PP-ShopCartBF:btn_cart_LG.gif:NonHostedGuest">
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal — The safer, easier way to pay online.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>
n="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvhidden" name="cmd" value="_cart">
<input type="hiddenvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv" name="business" value="info@destaic.co.uk">
<input type="hidden" name="lc" value="GB">
<input type="hidden" name="item_name" value="sink">V
<input type="hidden" name="amount" value="100.00">
<input type="hidden" name="currency_code" value="GBP">
<input type="hidden" name="button_subtype" value="products">
<input type="hidden" name="no_note" value="0">
<input type="hidden" name="shipping" value="0.00">
<input type="hidden" name="add" value="1">
<input type="hidden" name="bn" value="PP-ShopCartBF:btn_cart_LG.gif:NonHostedGuest">
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal — The safer, easier way to pay online.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>


Websites on the alveus.co.uk domain use cookies.
I do not agree